Ekda Ek Phon Aala

एकदा एक फोन आला म्हणाली छान लिहीता,
कवी महाशय सांगा न तुम्ही कुठे राहता..

मी ही थोडा बावरलो भलतचं हे अघटीत,
डायरेक्ट पत्ता विचारते बाई पहिल्यच भेटीत..

हळूहळू जीव गुंतला रोज फोन यायचा,
घरात असल्यावर जीव धाकधूक व्हायचा..

कळलं जर बायकोला तर आपलं काही खरं नाही,
या वयात प्रेम करणे हे काही बरं नाही..

तासनतास चॅटींग मग व्हाट्सअप वर करायचो,
मी ही मलाच विसरून तिचा होऊन उरायचो..

बस झालं म्हणलं आता एकदा तरी भेट दे,
मोहरलेली, मंतरलेली सोनेरी पहाट दे..

ठरला दिवस ठरली वेळ ठरल्या जागी गेलो मी,
जवळ तिच्या जाताच कावरा बावरा झालो मी..

दुसरी तिसरी कुणीच नसून होती माझीच बायको,
हल्ली तुम्हाला सुचतात म्हणे धंदे ते नको नको..

कसा बसा घरी आलो युद्ध घनघोर चाललेलं,
ऐकवत होती एकेक शब्द फोनवर बोललेलं..

आपल्या ताटातलं सोडून म्हणे दुसऱ्याच्या ताटावर डोळा,
वाढायला गेलं बुंदी तर आवडतो शंकरपाळा..

कधी कधी झाला प्रसंग डोळ्यापुढे आणतो,
चुकून कुणाचा आलाच फोन तर ताई असंच म्हणतो…

Page 1 of 36212345...102030...Last »