Category Archive: Aai Kavita

Aaichi Maya Kavita

पहिला शब्द जो मी उच्चारला,
पहिला घास जीने मला भरवला,
हाताचे बोट पकडून जीने मला चालवले,
आजारी असताना जीने रात्रंदिवस काढले.
आठवतय मला, चूकल्यावर धपाटा घातलेला,
भूक लागली आहे सांगताच खाऊचा डब्बा पुढे केलेला.
अनेकदा तिने जेवणासाठी थांबायचे,
आणि मी मात्र न सांगताच बाहेरून खाऊन यायचे…
कधी कधी रागाच्या भरात उलट ही बोललोय,
आणि मग चूक समजल्यावर ढसा ढसा रडलोय,
तिने सुद्धा माझे बोलणे कधीच मनावर नाही घेतले,
मागाहून घालवलेले माझे अश्रू पदराने पुसून टाकले.
माझी स्तुती करताना ती कधीच थांबत नाही…
अन माझा मोठेपणा सांगतान तिच्या आनंदाला पारावर ऊरत नाही…
माझा विचार करणे तिने कधीच सोडले नाही..
माझ्यावर प्रेम करण्याला कधीच अंत नाही…
मी सुद्धा ठरवले आहे तिला नेहमी खुश ठेवायचे,
किती ही काही झाले तरी तिला नाही दुखवायचे,
आईची महानता सांगायला शब्द कधीच पूरणार नाही,
तिचे उपकार फ़ेडायला सात जन्म सुद्धा शक्य नाही…
देवाकडे एकच मागणे भरपूर आयुष्य लाभो तिला,
माझ्या प्रत्येक जन्मी तिचाच गर्भ दे मजला…

Page 1 of 612345...Last »