«

»

Marathi Ukhane Funny

उखाणे म्हणजे वधूने किव्हा वराने एकमेकांचे गोड अशा ओळींमधून घ्यावयाचे नाव. लग्नमंडपाचा प्रवेश असो अथवा गृहप्रवेश असो उखाणे घेतल्याशिवाय वधूला आत सोडले जात नाही. असेच वधूने वरासाठी घ्यावयाचे गमतीदार उखाणे…
Here are some Marathi Funny Ukhane for Bride.
Marathi Ukhane Funny image

1 rupee Sale
Give Your Comments Here