«

»

Baykanche Prakar

*बायकांचे प्रकार*

1. *आळशी बायको*: स्वत: जाऊन चहा बनवा आणि माझ्यासाठी आणा.

2. *धमकवणारी बायको*: कान खोलून ऐकून घ्या, या घरात मी राहीन किंवा तुमची आई राहील.

3. *इतिहासाची आवड असलेली बायको*: सर्व जाणून आहे मी, तुमचं खानदान कसं आहे ते.

4. *भविष्य-वाचक बायको*: पुढल्या सात जन्मांपर्यंत माझ्या सारखी बायको मिळणे शक्य नाही.

5. *गोंधळलेली बायको*: तू माणूस आहेस की पायजमा?

6. *स्वार्थी बायको*: ही माझी साडी माझ्या आईने माझ्यासाठी दिली आहे, तुमच्या बहिणांना मटकवण्यासाठी नाही.

7. *शंकाळू बायको*: फोनवर कोणाशी बोलत होता इतक्या वेळेपासून?

8. *अर्थशास्त्रज्ञ बायको*: कोणता खजिना जमा केलेला आहे, जे रोज-रोज रस मलाई खाऊ घालू?

9. *धार्मिक बायको*: देवाचे आभार माना जी माझ्यासारखी बायको पदरात पडली.

10. *निराश बायको*: माझ्या नशीबात हेच फुटकं भांड लिहिलेलं होतं का?

आणि शेवटी

11. *टिकाऊ बायको*: मी होते म्हणून टिकले, दूसरी कोणी असती तर आतापर्यंत पळून गेली असती.

यातून तुमची कोणती आहे? पाहून घ्या…!

Give Your Comments Here