«

»

Chanakya Niti in Marathi

आचार्य चाणक्यांनी सुखी जीवनासाठी काही खास नीती सांगितल्या आहेत (Chanakya Niti). त्या आचरणात आणल्यास कधीही दुःख पदरी पडणार नाही.

 

Chanakya Niti Sutra १८

Picture 19 of 19

Chanakya Niti in Marathi Slideshow

 

Give Your Comments Here