Raag Mhanje Kaay

Konitari Mala Vicharle Raag Mhanje Kay?
Mi Hasat Uttar Dile.
Raag Mhanje,
Dusryachi Chuk Astana,
Swatala Tras Karun Ghene…

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola,
Jevdhe Swatachya Bahinibaddal Aiku Shakal…

Badalaloy Mi Ata

Ho Badalaloy Mi,
Karan Mi Aata,
Swatachya Savadinusar Jagato.
Aani Swatachya Aavadinusar Vagto…

Vel Pratyekachi Yete Just Wait

Mala Evdhach Mahit Aahe..
Vel Pratyekachi Yete,
Just Wait And Watch…

Bapachi Ijjat Kami Nahi Jhali Pahije

Kahi Pan Kara Pan Aaplyamule,
Bapachi Ijjat, Kami Nahi Jhali Pahije…