Category Archive: Marathi Scraps

Ek Chhotishi Sundar Love Story

एक छोटीशी सुंदर लव स्टोरी

एकदा त्याचे आणि तिचे भांडण झाले, तो तिच्यावर रागावून
बसला, तिने समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो काहीच ऐकून घेत नव्हता,
शेवटी रागाने ती ही म्हणाली…

“मी आहे तर इतका रागावतो आहेस, मी नसेन तर काय करशील?”
तुझ्या आयुष्यात मी नसेन तर सांग कसा जगशील?
कोणाच्या डोळ्यात स्वत:ला बघशील?
कोणाच्या आसवांना टिपशील?
कोणाच्या निरर्थक गप्पांमध्ये रमशील?
कोणाच्या ओठावर हासू फ़ुलवशील?
कोणावरून मित्रांमध्ये मिरवशील?
बाईकची मागची सीट जेव्हा रिकामी राहील,
समोरचा आरसा ही जेव्हा माझी वाट पाहील,
ट्राफ़िकचा गोंगाट ही जेव्हा शुल्लक वाटेल,
ती १० मिनिटेही एका तपासारखी भासतील,
सांग तेव्हा काय करशील?
कामात बुड्वून जरी घेशील स्वत:ला माझी आठवण येताच मोबाइलवर लक्ष नकळत जाईल,
पण तो वाजणार नाही तुला काहीतरी चुकल्यासारखे नक्की वाटॆल…
सांग तेव्हा काय करशील?
मी नसेन तर, तुला चित्रपट रटाळ वाटेल, सुंदर धुनही बेकार वाटेल,
पुस्तकही नाराज वाटेल, मनातून नक्की तळमळशील,
दिवसभर दुसऱ्याच्या चाणाक्ष नजरेपासून लपशील,
उगाच किनाऱ्यावर माझी वाट बघशील…
संध्याकाळी हुर-हुरशील, माझ्या आठवणीने बेचैन होशील,
मावळत्या सूर्याला आपल्या अश्रूंचे अर्घ्य देऊन अलगद आपले दु:ख पिऊन टाकशील,
गर्दीतही एकटा राहशील, पुन्हा पुन्हा मागे पाहशील,
मी नजरेस पडणार नाही,
हताश होऊन जड पावलांनी पुढे चालशील तू ही त्याच गर्दीत हरवून जाशील,
कुठेतरी तू लाख स्वत:ला रमवशील,
दुसऱ्यांमध्ये स्वत:ला हरवशील, नवीन नात्यांना जोडशील….
पण खरच सांग…..
“काय मला विसरू शकशील…?”

हे ऐकून त्याच्या डोळ्यात पाणी भरून आले,
आणि त्याने जोराची मिठी मारली तिला,,
तो म्हणाला, “तुझे शब्द मला इतके भयानक टोचत होते जनू मी शेवटचे श्वास मोजत होतो”
तुला हरवण्याची कल्पनाच इतकी दुख देत होती,
तर तू खरंच नसल्याने मी प्राणहीन देह सारखे होऊन जाईन ग !
काही होऊ दे पण आपण नेहमी सोबत राहू,
एकमेकांच्या मिठीत हे आयुष्य घालवू, खरंच हृदयापासून तू मला हवी आहेस,
आणि एक सांगू,
ती बोलली काय…
तो म्हणाला ” Sorry, I Love you”
मित्रांनो खरंच हे प्रेम खूप नाजूक भावना असते,
त्याला जपून ठेवा, छोटीशी चूक ही जीवनभरचा पश्चाताप बनु शकते…!

Page 10 of 77« First...89101112...203040...Last »