Category Archive: Marathi Scraps

Boss Aani Balu Mulakhat Joke

ऑफिसमध्ये प्रमोशनसाठी मुलाखती सुरू असतात. बाळूचा नंबर येतो…
बॉस: बाळू आपण सर्वात पहिली तुझी इंग्रजीची टेस्ट घेऊयात.
मी जे शब्द बोलेन तु त्याच्या विरूध्दार्थी म्हणजे Opposite शब्द सांगायचास.
बाळू: ओके सर. विचारा प्रश्न.
बॉस: Good
बाळू: Bad
बॉस: Come
बाळू: Go
बॉस: Ugly
बाळू: Pichhli.
बॉस: Pichhli??
बाळू: Ugly
बॉस: Shut Up!
बाळू: Keep talking.
बॉस: Now stop all this…
बाळू: Then carry on all that.
बॉस: अरे गप्प बस… गप्प बस…गप्प बस…
बाळू: अरे बोलत रहा…, बोलत रहा…, बोलत रहा…
बॉस: अरे यार…
बाळू: अरे शत्रू…
बॉस: Get Out.
बाळू: Come In.
बॉस: My God.
बाळू: Your Devil
बॉस: shhhhhhh…
बाळू: hrrrrrr…
बॉस: माझ्या बापा… गप्प बस जरा.
बाळू: माझ्या मुला… बोलत रहा.
बॉस: You are rejected.
बाळू: I am selected.
बॉस: देवा तुमचे चरण कुठे आहेत.
बाळू: वत्सा माझे डोके इथे आहे.
बॉस: बाप रे, कोणत्या वेड्याशी गाठ पडली माझी.
बाळू: आई गं, कोणत्या हुशार व्यक्तीशी गाठ पडली तुझी.
बॉस: साल्या, उचलून आपटेन तुला.
बाळू: भावजी, पालथा करून उचलून घेईन तुम्हाला.
मग बॉसने वैतागून बाळूला एक झापड मारली. बाळू ने बॉसला दोन झापड मारल्या.
बॉसने मग चार झापडा मारल्या… मग तर बाळू ने बॉसला मारून मारून बेशुध्दच केले.
त्यानंतर बाळू स्वतःशीच म्हणाला… साहेब उद्या शुध्दीवर आले की, त्यांना निकाल विचारतो.
तसे तर त्यांच्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे मी बरोबर दिली आहेत असे मला वाटते

Page 3 of 7712345...102030...Last »